• Kameralne przedszkole prowadzone przez kadrę z pasją. Umożliwiamy dziecku wszechstronny rozwój oraz wspieramy jego spontaniczną i twórczą aktywność.
 • Zajęcia dla dzieci już od 3 roku życia! Matematykę trzeba polubić :) zabawa poprzez ruch jest świetnym pomysłem na poznanie matematyki.
 • 1
 • 2

Idea

Idea przedszkola

Dlaczego pracujemy metodą Marii Montessori??

Pedagogika Marii Montessori umożliwia dziecku wszechstronny rozwój oraz wspiera jego spontaniczna i twórczą aktywność.
Każde dziecko rozwija się we własnym tempie, dlatego też motto Montessori, za którym podążamy brzmi DAJ MI CZAS.
Każde dziecko zdobywa umiejętności w różnym czasie, dlatego dzieci w naszym przedszkolu będą miały tyle czasu ile będą go potrzebować.

Dlaczego zróżnicowana grupa wiekowa?

Zróżnicowana grupa wiekowo przypomina strukturę rodzeństwa i stwarza naturalne warunki rozwoju społecznego. Daje możliwość doświadczania dzieciom różnych pozycji w grupie – od najmłodszego, poprzez ,średniaki’ aż do bycia najstarszym. Dzieci młodsze mogą uczyć się poprzez naśladownictwo od starszych, korzystać z ich wiedzy i umiejętności. Starsze stają się bardziej wrażliwe na potrzeby innych oraz uczą się być liderem w grupie.
Zróżnicowana grupa wiekowo sprzyja indywidualizacji i ogranicza rywalizację pomiędzy dziećmi.

Zajęcia

Rytmika – prowadzona raz w tygodniu. Jest to metoda wychowawnia muzycznego stworzona przez E. Jaques – Dalcroze’a. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę.

Zajęcia ogólnorozwojowe logopedyczne – prowadzone przez Annę Augustyniak – Rybicką, logopedę z wieloletnim stażem pracy i ogromnym doświadczeniem, raz w tygodniu.

Gimnastyka ogólnorozwojowe z elementami korektywy– prowadzona przez wuja Jakuba Szczepankiewicza, raz
w tygodniu. Zajęcia mają na celu wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego. Aktywność ruchowa jest bardzo ważna dla rozwoju dziecka.

Felinoterapia - prowadzona przez panią Grażyna Koziorowska. Zajęcia z kotem o fantastycznym imieniu Nagini. Dzieci uczą się delikatności, przełamywania wszelkiego rodzaju ograniczeń, ułatwia komunikację, rozwija zdolność okazywania uczuć i emocji, zmniejsza poczucie samotności, to także zabawa i edukacja wspierana udziałem mruczącego kota.

TwójRobot.pl – prowadzonę przez panią Kamilę Kurzwę. Na zajęciach dzieci poznają robotykę od jej najciekawszej strony. Zbudujemy robota i go zaprogramujemy w specjalnym graficznym środowisku, stworzonym przez firmę Lego. Program zajęć został tak opracowany, żeby wszechstronnie rozwijać zdolności takie jak motoryka, kreatywność, praca zespołowa oraz umiejętność logicznego wnioskowania.

Angielski - prowadzony 4 razy w tygodniu poprzez zabawy muzyczno - ruchowe, czytanie książeczek, gry i zabawy w języku angielskim. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli uprawnionych do nauczania języka angielskiego oraz 1 raz w tygodniu przez native speaker.

Joga - prowadzona przez panią Marzenę Łowińską. Joga to nie tylko przyjemna aktywność ruchowa, może pełnić ona funkcje edukacyjne, rozwojowe i terapeutyczne. Wpływa wyciszająco na dzieci, na ich koncentrację oraz sprawność ruchową.

Pracownia Filozoficzna - zajęcia prowadzone przez Joannę Węgiel. http://www.pracownia-filozoficzna.pl/dla-szkol.html

Program

Każdego dnia realizujemy nie tylko obowiązkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze ale także zabawy matematyczno – przyrodnicze. Ważny dla nas też jes rozwój fizyczny i motoryczny dziecka a także rozwijanie jego kreatywności poprzez różnorodne techniki plastyczne.

Program wychowawczo-dydaktyczny Akademii Smyka oparty jest na pedagogice Marii Montesorii. Wspierany jest również przez szereg interesujących elementów z innych metod. Celem oparcia się na różnych innowacyjnych metodach jest możliwość dotarcia do różnych potrzeb danego dziecka. Podejmowane działania nauczycieli mają za zadanie rozpoznać preferencje dziecka, dać mu czas do rozwoju i ukierunkować jego rozwój bez zbędnego ingerowania w ten rozwój. Zajęcia realizowane są zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Realizowana ona jest poprzez:

 • Edukację językową: realizowana jest głównie przez Metodę Dobrego Startu, której założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych(czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonej nauki czytania i pisania. W AS realizowane jest czytanie globalne metodą Glena Domana. Dzieci poprzez zabawę poznają co tydzień 5-10 słów co w skali roku daje ponad 450 słów. Ponadto dzieci poznają litery w autorskiej metodzie zadaniowej.

 • Edukację matematyczną: opiera się w największym stopniu na metodzie Marii Montesorii. Akademia Smyka wyposażona jest w szereg pomocy montesoriańskich, które ubarwiają drogę matematyczną dzieci. Pomoce pozwalają na kształtowanie takich pojęć jak wielkość, wysokość, długość, szerokość, poznanie figur geometrycznych i ich właściwości, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz rozwijania myślenia matematycznego. Edukacja matematyczna wspierana jest również „Dziecięcą Matematyką” Gruszczyk – Kolczyńskiej. Dzieci poprzez odpowiednie działania wkomponowane w program całego dnia gromadzą wiedzę i doświadczenia w zakresie orientacji przestrzennej, sprawnego przeliczania, a także liczenia działań matematycznych. 

 • Wychowanie przez sztukę: Sztuka w Akademii Smyka realizowana jest przez szereg różnych aktywności:

 • Aktywność muzyczna realizowana jest poprzez zajęcia z rytmiki oraz zajęcia muzyczne inspirowane metodą Orffa. Podczas zajęć dzieci zapoznawane są w różnymi rodzajami muzyki od klasyki, muzyki etnicznej, irlandzkiej do muzyki współczesnej i masowej, pobudzane są do samodzielnej interpretacji muzyki ruchem oraz wyrażania siebie, swoich emocji poprzez ten ruch. Dzieci uczą się gry na podstawowych instrumentach perkusyjnych oraz kształtowane jest poczucie rytmu.

 • Aktywność plastyczna oparta jest na szeregu różnych sposobów wyrażania się poprzez sztuki plastyczne. Dzieci korzystają z przedmiotów codziennego użytku i tworzą arcydzieła (pianka do golenia, wata, piasek, kasza oraz przedmioty ogólnie uważane za śmieci – opakowania po produktach, folia, materiały). Dzieci również tworzą prace metodą origami. Origami ćwiczy koncentrację, logiczne myślenie, pamięć, wpiera rozwój procesów poznawczych, usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową, ma wpływ na tzw. myślenie konstrukcyjne.

 • Aktywność teatralna: W Akademii dzieci mogą stać się widzem i aktorem. Aktorem poprzez odgrywanie ról z bajek. Ciocia z Akademii po zapoznaniu dzieci z bajką inicjuje by samodzielnie dzieci odtworzyły to co wydarzyło się w bajce. Dzieci razem decydują w jaki sposób odegrają rolę oraz co będzie ich rekwizytem. Pobudzają wyobraźnię realizują własne pomysły. Ponadto dzieci co miesiąc uczestniczą w spektaklu teatralnym na którym mają możliwość zobaczyć z bliska aktorów oraz przenieść się w świat postaci z bajek, cudownych stworów bardzo często przedstawiających tematykę profilaktyczną.

 • Edukacja przyrodnicza: Dzieci w akademii korzystają z puzzli botanicznych (płazów, gadów, ssaków)korzystają z puzzli kontynentów oraz z globusów dotykowych. Uczymy się również poprzez działanie i samodzielnie sadzimy kwiaty oraz drzewka.

 • Edukacja moralno – społeczna: W Akademii dba się by dzieci nauczyły nazywać się własne emocje i dostosowywać reakcję do bodźców. Dzieci próbują samodzielnie rozwiązywać konflikty dochodząc do konsensusu oraz w jasny sposób informując co czują. Każdy ma prawo do złego nastroju, denerwowania czy radości. W Akademii każdy może wyrażać ci czuje. Ponadto dzieciom wpajane są prawidłowe zachowania, kształtowane jest odczuwanie empatii, budowanie szacunku do człowieka, szanowanie innych poglądów oraz branie odpowiedzialności za swoje decyzje.

 • Edukacja zdrowotna: kształtowana jest poprzez zajęcia ruchowe prowadzone metodą Weroniki Sheorborne. Metoda ta uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Wyzwala wśród uczestników wiele radości, śmiechu. Ponadto dzieci maja możliwość korygowania ewentualnych wad na zajęciach korekcyjnych. Edukacja zdrowotna odbywa się również poprzez tzw. kulinarne wtorki, na których zachęcane są do gotowania i jedzenia zdrowych posiłków.

Czym się bawimy:
Wszystkie zabawki oraz pomoce edukacyjne (wykonane są z drewna, tkanin i sporadycznie z innych materiałów) w AS maja zarówno pomóc w rozwoju dziecka jak i wywołać jego spontaniczne zainteresowanie światem. Celem opiekuna ma być uważna obserwacja oraz wspólna zabawa, ale w taki sposób aby mu nie przeszkadzać w wykonywaniu dla niego ważnego zadania, z poszanowaniem jego wyboru. Każde dziecko jest inne i tylko uważna obserwacja objawi nam, czego chce nasze dziecko, i czego w danym momencie się uczy.

kontakt new
fb   insta    twitter-logo 7

 

blogi

baner-zajecia-kadra


baner-zajecia-kadra-zew
filmy
strefa-rodzica
projekty

Nasza Galeria

Zobacz jak prowadzone są zajęcia!

Obejrzyj naszą galerię online!

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3